fbpx

Diamond: KJ Lee (September 2022)

KJ Lee

Diamond
Sep 2022

🥂🥂 热烈祝贺卓越贷款顾问 KJ Lee 在9月份摘下 💎💎 钻石 Diamond 💎💎 的荣誉!


关于 KJ Lee

Mortgage Consultant

M100 提供了一个平台,让很多人轻松地住进新家,也成就了很多杰出的精英。心态是自己创造的,努力坚持,就向梦想更迈进一步。

KJ Lee 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜