fbpx

Monthly Loan 1 Million: Joywan Kok (Apr 2024)

Joywan Kok

Monthly Loan Approval - 1 Million
Apr 2024

💪只要愿意走,路的尽头,依然是辉煌的道路! 💪

热烈祝贺 M100 的卓越贷款顾问 Joywan Kok 在 2024年 4月获得了 【100万以上】贷款项目的批准!🎉🎉

Joywan Kok 的贷款项目批准达到了 RM 4,060,788.80!🥳🥳


关于 Joywan Kok

Mortgage & Insurance Consultant

拥有5年帮顾客处理贷款的经验 专业房贷、屋险顾问。

我的天赋是: 不用不知道 用了都说赞

Joywan Kok 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜