fbpx

Monthly Loan 6 Million: KJ Lee (September 2022)

KJ Lee

Monthly Loan Approval - 6 Million
Sep 2022

🎉🎉热烈祝贺 KJ Lee 在 9 月份为顾客们获得了【600万以上】贷款项目的批准!

KJ Lee 在 2022年9月份的贷款项目批准达到了 RM 20,600,239.23!🥳🥳


关于 KJ Lee

Mortgage Consultant

M100 提供了一个平台,让很多人轻松地住进新家,也成就了很多杰出的精英。心态是自己创造的,努力坚持,就向梦想更迈进一步。

KJ Lee 专页 ≫

更多资讯

M100 超级团队
奖项金榜